Royalty-satser for salg av papirbøker via nettet:
30% på salg av de første 1.500 bøkene.
35% på salg fra 1.500 til 5.000 bøker.
40% på alt salg over 5.000 bøker.

Royalty-satser for salg av papirbøker via bokhandelen:
15% på salg av de første 1.500 bøkene.
20% på salg fra 1.500 til 5.000 bøker.
30% på alt salg over 5.000 bøker.

Royalty-satser for salg av e-bøker via nettet:
40% på salg av de første 1.500 bøkene.
50% på alt salg over 1.500 bøker.

Royalty-satser for salg av e-bøker via bokhandelen:
30% på salg av de første 1.000 bøkene.
40% på alt salg over 1.000 bøker.

forlagetGjengen bak Fair Forlag har alle forskjellig bakgrunn, men fellesnevneren er at vi er opptatt av god litteratur. Fra venstre: Iram Haq er filmregissør og forfatter, Stig Ola Johansen er gründer og spesialist på sosiale medier. Knut Georg Andresen er reklame- mann og nå også debutant. Haakon Klæbo er markedsfører og vårt forretningsmessige alibi. Moje Sørensen er Art Director og grafisk designer. Øyvind Sægrov er gründer og spesialist på sosiale medier. Økobonde og fotograf Dag Thorenfeldt befant seg bak kamera da bildet ble tatt.